thuanchau

Chào mừng quý khách đã ghé thăm cổng thông tin điện tử Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

lichct

Liên kết website

dvc3
Trao đổi, hỏi đáp
Thời tiết nhà nông
văn bản pháp luật

Tin tức- Sự kiện

Thành tựu nổi bật phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh huyện Thuận Châu năm 2017

Cập nhật : 11/01/2018

    Trong năm 2017 bên cạnh những thuận lợi nhưng còn có không ít khó khăn đan, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của mỗi người dân, kinh tế-xã hội của huyện năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.Tổng giá trị sản xuất của huyện năm 2017 ước đạt 5.239,8 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Ước đến hết năm 2017, tổng thu ngân sách đạt 914,609 tỷ đồng, bằng 128,9% dự toán tỉnh giao, trong đó thu trên địa bàn đạt 53,07 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán tỉnh giao, bằng 106,4%  dự toán HĐND huyện giao.
     Với quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Châu đã tận dụng mọi lợi thế, tận dụng tối đa các nguồn lực, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đạt được những kết quả khả quan.
     Với việc tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc, thay thế cây trồng kém hiệu quả, huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, qua đó đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất; triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp trọng điểm qua đó mở ra hướng đi mới để nông dân xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Cụ thể trong năm qua Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2017 ước đạt 1.548,6 tỷ đồng, tăng 4,05% so với cùng kỳ năm 2016. Diện tích, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2017 đều cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 14.831 ha, (giảm 2,0% so với năm 2016 do chuyển đổi một phần diện tích ngô, lúa nương hiệu quả thấp sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao theo định hướng phát triển của tỉnh, huyện), sản lượng ước đạt 53.185 tấn, tăng 0,4% so với năm 2016 nhờ kỹ thuật canh tác và đưa vào sản xuất các giống cây cho năng suất cao. Chăn nuôi thú y tiếp tục được duy trì phát triển cả về tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn nuôi. Trong năm 2017 tổng đàn trâu có 12.319 con, tăng 0,04%, đàn bò có 36.942 con, tăng 13,9%; đàn gia cầm 621 nghìn con, tăng  3,67%; đàn lợn 90 nghìn con, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng thịt hơi ước đạt 7.300 tấn.
     Về lâm nghiệp,  năm 2017, toàn huyện trồng mới được 529,3 ha rừng tập trung, bằng 73,5% kế hoạch, trồng được 5.553 cây phân tán, chăm sóc bảo vệ 66.905 ha rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh 1.893 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng ước đạt 43,5%.  Tận dụng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn nhân dân phát triển nuôi cá lồng bè trên khu vực lòng hồ thủy điện. Đến nay toàn huyện có 399 lồng nuôi thủy sản, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2016; tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản hiện có là 363 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 886 tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.
     Trong năm, tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy vai trò và nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Ước đến hết năm 2017, toàn huyện đạt bình quân 7,8 tiêu chí/xã; trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phổng Lái); 5 xã từ 10-14 tiêu chí; 22 xã từ 5-9 tiêu chí.
     Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đã ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư phù hợp với lợi thế của địa phương, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường và các thủ tục đầu tư; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, một số dự án sản xuất đã và đang được xây dựng góp phần tạo năng lực sản xuất mới…Trong năm qua đã thành lập mới 18 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã; hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất với tổng số tiền 1.670,86 triệu đồng. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 76 doanh nghiệp, 31 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2017 ước đạt 1.509 tỷ đồng, tăng 8,9%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 241,3 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.
     Hoạt động của các ngành dịch vụ có bước phát triển khá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn năm 2017 ước đạt 2.380 tỷ đồng, tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước.
     Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hoà với tăng trưởng kinh tế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc. Hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá. Công tác xã hội hoá giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm công nhận mới 8 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 21/115 trường; rà soát xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. Tiếp tục duy trì tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú tại 29 trường học với 5.505 học sinh ăn bán trú, 31 bếp ăn, 17 nhà ăn tại 13 xã trên địa bàn.
     Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện ở cả 3 tuyến. tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,2%; ước đến hết năm 2017 đạt 97,65%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống còn 18,1%. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cho vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm. Trong năm 2017 đã tổ chức phân bổ vốn vay giải quyết việc làm cho 98 lao động với tổng số tiền 4.860 triệu đồng; thành lập 7 Đoàn công tác của huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về lao động, việc làm và xuất khẩu lao động tại 14 xã với 1.250 lượt người tham dự; phối hợp tuyển dụng 12 lao động đi xuất khẩu sang Malaysia; tổ chức 7 lớp dạy nghề cho 245 lao động nông thôn bằng nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới . Các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc, miền núi được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện ước giảm còn 45,0% (giảm 3,1% so với năm 2016).
     Kinh tế tăng trưởng, xã hội ổn định của năm 2017 tạo đà đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 . Những kết quả đạt được đã minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Châu. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn phía trước trên con đường phát triển nhưng tin rằng, với những thành quả đã đạt được trong năm qua, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của  Đảng bộ, quân và dân toàn huyện, kinh tế- xã hội Thuận Châu sẽ tiếp tục phát triển đi lên, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp hơn.
Quỳnh Liên

Tin tức liên quan

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm mua, bán người và tội phạm xâm hại trẻ em

UBND huyện Thuận Châu tổ chức phiên họp thứ 33 – khóa XX

Thuận Châu tổ chức Lễ ra quân huấn luyện Quân sự năm 2019 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng”.

Trồng cây đặc sản chỉ vặt búp non bán, dân Mường É giàu

Thuận Châu tăng cường chỉ đạo phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp

  vn

  Bản đồ hành chính

  hanh chính
  Công báo Sơn La
  thu hoi dat
  thu hút đầu tư
  phong giao duc
  lịch tiếp dân
  cksn
  Một cửa điện tử
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN THUẬN CHÂU
  Trưởng ban biên tập: Nguyễn Đức Thặng
  Địa chỉ: Tiểu khu 15 thị trấn Thuận Châu huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
  Điện thoại: (0212)3.848.288    Fax: (0212)3.847.292
  Email: thuanchau@sonla.gov.vn
  © 2015 Bản quyền thuộc về UBND huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
  ® Ghi rõ nguồn “thuanchau.sonla.gov..vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.

     Đang Online:     18

     Truy cập:     1476408

  Thiết kế và phát triển bởi VN2C

  Scroll